Darmowa dostawa przy zamówieniach od 300 zł❤️
+48 531 143 430 biuro|mellov.pl| class="email" |biuro|mellov.pl
0

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, zaktualizowaliśmy politykę prywatności i przedstawiamy podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych. Chcemy poinformować o przetwarzaniu tych danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania od 25 maja 2018 zacznie obowiązywać RODO - czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy jak poniżej.

1. Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Karolina Wiszowaty prowadząca działalność pod nazwą Karolina Wiszowaty Mellov ul.Lipowa 16/121, 15-427 Białystok, NIP 966-19-85-718
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować:
- mailowo na adres: biuro@mellov.pl
- listownie: ul.Lipowa 16/121, 15-427 Białystok
2. Jakie dane mogą być przetwarzane? W zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, przetwarzane mogą być następujące podane dobrowolnie dane:
1) adres e-mail
2) imię i nazwisko
3) adres
4) numer telefonu
5) nazwa firmy (w przypadku zlecenia wystawienia faktury)
6) numer NIP (w przypadku zlecenia wystawienia faktury)
3. Jaki jest cel przetwarzania?
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach:
1) zawarcia i realizacji umowy (zakupu produktów)

2) realizacji Twoich uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi
 3) prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
4) prowadzenie działań marketingowych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami

5) dochodzenia roszczeń
6) archiwizacji
7) udzielania odpowiedzi na zapytania, pisma lub wnioski
8) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
9) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5. Jaka jest podstawa przetwarzania danych?
Podstawą przetwarzania Twoich danych będzie:
1) udzielona zgoda
2) konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy
3) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
4) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski
6. Kto może być odbiorcą danych?
Twoje dane będą przetwarzane przez administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych. Odbiorcą twoich danych będą wszelkiego rodzaju osoby lub

podmioty współpracujące z administratorem w celu realizacji celu przetwarzania danych na przykład:
1) Firmy kurierskie lub pocztowe realizująca przesyłkę zamówienia
 2) Podmioty przetwarzające płatności lub zamówienia

3) Kancelarie prawne w przypadku zlecenia prowadzenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczeń
4) Podmioty lub organy uprawniony na podstawie przepisów prawa
 7.Czy Twoje dane mogą być przekazane poza terytorium EOG?

Twoje dane mogą być przekazane poza terytorium EOG , do państw trzecich (m.in. USA) w związku z: 1) działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych
oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Google, Instagram, Facebook, 2) wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics

8. Gdzie jest serwer administratora?

Twoje dane osobowe przetwarzane są na serwerach znajdujących się w Polsce. Dane mogą znajdować się na serwerach zarządzanych przez Home.pl S.A. z siedzibą
w Szczecinie (KRS 0000431335).

9. Jaki jest okres przetwarzania danych?

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres nieograniczony, aż do cofnięcia zgody. W przypadku cofnięcia zgody, dane będą przechowywane nie krócej niż wynika to z obowiązków wynikająch z prawa, np.:

1) wykonywania obowiązków wynikających z prawa, w szczególności podatkowych

i rachunkowych
2) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy
10.Jakie są Twoje uprawnienia?
Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści Twoich danych osobowych, otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli przetwarzanie Twoich danych opiera się na Twojej zgodzie), ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami RODO.
W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie jedynie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,) na zasadach określonych w RODO.

11. Czy Twoje dane są profilowane?
Twoje dane osobowe (w zakresie Twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, Twojej pracy, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji) będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

12. Dane które pobierane są automatycznie

Dane które pobierane są automatycznie po wejściu na www.mellov.pl

a. www.mellov.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta www.mellov.pl automatycznie gromadzi
w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.mellov.pl.

Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na www.mellov.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z Twoimi danymi osobowymi podanymi podczas rejestracji czy składania zamówienia na www.mellov.pl i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

b. www.mellov.pl (cookies)

Witryna www.mellov.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia www.mellov.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania www.mellov.pl do Twoich potrzeb. W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja

przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety

w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z www.mellov.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w www.mellov.pll chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Dołącz do Newslettera i odbierz rabat 5% na jeden produkt z koszyka zakupowego (nie dotyczy bonów podarunkowych)
Bezpieczne płatności
Ekspresowa wysyłka
Dostawa gratis od 300 zł
Pakujemy na prezent